کهکشان - آرمیشا
آرمیشا

Tag : کهکشان

دانش و فناوری نجوم، هوا و فضا

همه چیز درباره سفر به آینده و سفر به گذشته و نظریه های علمی سفر در زمان

جواد کوهکن
مدت‌هاست که سفر در زمان، رویای انسان است و برای دستیابی به این رویا، نظریه‌ها و طرح‌هایی ارائه شده است. همچنان داستان‌ها، فیلم‌های سینمایی و

ورود

Do not have an account ? Register here
X

ثبت‌نام