زهرا طلایی ، نویسنده در آرمیشا
آرمیشا

Author : زهرا طلایی

2 Posts - 0 دیدگاه‌ها
زندگی سلامت و تندرستی

DNA انسان های غارنشین سبک زندگی انسان های مدرن را تغییر می دهد

زهرا طلایی
آمیختگی ژن انسان‌ها با غارنشینان، بر خطر بیماری و حتی ظاهر فیزیکی تاثیر می‌گذارد. کلمه‌ی غار نشین اغلب برای اشاره به انسان‌های تکامل نیافته ذهنی

ورود

Do not have an account ? Register here
X

ثبت‌نام