پدیده ی موی فرشته چیست؟ موجودات فضایی، فرشته ها، یا واکنش فراطبیعی؟

به گفته‌ی کسانی که ادعا می کنند شاهد این پدیده بوده‌اند، پدیده موی فرشته به شکل ذرات پر مانندی که از آسمان می‌بارند خودش را نشان می دهد؛ طوری‌که تصور می‌شود هیچ علت منطقی‌ای برای رخداد این پدیده وجود ندارد. ولی نگران نباشید، چون افراد…

در سال ۱۷۷۰ طوفانی خورشیدی در آسیا آسمان ها را سرخ پوش کرد

حدود ۲۵۰ سال پیش طی ۲ هفته آسمان های قسمت هایی از آسیا به رنگ قرمز آتشین در آمدند. مردمی که این اتفاق را دیدند بازگوی این اتفاق شدند. اکنون این اتفاق به طور بالقوه طولانی‌ترین طوفان مغناطیسی ثبت شده در تاریخ بشری است.تا قبل از…