هلند کشوری است که روی استفاده از انرژی‌های پاک بسیار تاکید دارد. بر همین اساس قطارهای الکتریکی هلند بسیار تمیز و بدون آلودگی هستند. یک سال پیش بود که مسولان قطار شهری هلند تصمیم گرفتند انرژی مورد نیاز قطارهای الکتریکی را توسط انرژی باد تامین کنند و اکنون همه قطارهای الکتریکی هلند توسط انرژی برق حاصل از توربین‌های بادی مسافران را جا به جا می‌کنند.

همچین واحد توسعه فناوری انرژی‌های پاک طرحی را آماده اجرا کرده که طی سه سال بازدهی توربین‌های بادی را 35% نسبت به بازدهی فعلی افزایش می‌دهد. شرکت Dutch railways هم اکنون از سال 2017 برای تامین انرژی قطارهای الکتریکی از توربین‌های بادی پربازده ساخته شده توسط کمپانی Eneco استفاده می‌کند . این دو شرکت دو سال پیش با هم توافقی را منعقد نمودند که برق مورد نیاز قطارهای شهری هلند بصورت کامل توسط توربین‌های بادی ساخته شده توسط تکنولوژی این شرکت تامین شود. برق مورد نیاز شبکه قطارهای الکتریکی هلند در سال 1.2 میلیارد کبلووات ساعت برآورد شده است که بصورت 100% توسط وزش باد قرار است تامین شود.

دانش دنیای خودرو  - قطارهای الکتریکی هلند چگونه با انرژی باد حرکت می کنند ؟!

حتی در میان خود کشورهای اروپایی برنامه ریزی دقیق هلندی‌ها که ظرف یک سال بعد از برنامه ریزی توانستند برق مورد نیاز قطارهای الکتریکی کل کشورشان را توسط توربین‌های بادی تامین کنند بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اعلام شرکت Dutch railways تعداد 600 هزار نفر توسط 5500 قطار الکتریکی بصورت روزانه در سراسر کشور هلند جا به جا می‌شوند. از سال 2017 انرژی مورد نیاز تمام این 5500 قطار توسط توربین‌های بادی پیشرفته تامین می‌شود. اکنون با یک ساعت کار هر توربین بادی ، برق مورد نیاز برای حرکت یک قطار الکتریکی به اندازه 193 کیلومتر تامین می‌شود و طی 3 سال آینده قرار هست این بازدهی 35% افزایش پیدا کند.

اکنون خودروهای پیشرفته بنزین سوز به ازای هر یک کیلومتر 125 گرم دی اکسید کربن تولید می‌کنند، هر قطار الکتریکی که برقش توسط سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود 30 گرم به ازای هر کیلومتر مسافت طی شده و اکنون قطارهای الکتریکی هلند که برقشان توسط بادهای هلند تامین می‌شود هیچ گونه دی اکسید کربنی تولید نمی‌کنند.

دیدگاه شما چیست ؟

Please enter your comment!
Please enter your name here