یک سیاه چاله با جرم بالا در فاصله‌ای در حدود 26000 سال نوری نظریه نسبیت انیشتین را به چالش کشیده است! این سیاه چاله که در اعماق کهکشان ما قرار دارد Sagittarius A* نام دارد. جرم چهار میلیون ستاره‌ی دیده نشده در فضایی 9 برابر آن!

دانش  - سیاه چاله ای در دوردست که ممکن است نظریه نسبیت انیشتین را رد کند!

Sheperd Doeleman معاون مؤسسه MIT Haystack Observatory بر این باور است که ماهیت این سیاه چاله‌ی بسیار جرم بالایی دارد و در حال ساخت تلسکوپی به ابعاد زمین است تا آن را اثبات کند. به گفته‌ی وی: “ما شواهد قوی‌ای داریم که سیاه چاله‌هایی در مرکز کهکشان‌ها وجود دارند ولی ما هیچگاه آنها را ندیده ایم.” وی در ادامه میگوید: ” قدرت بزرگنمایی مورد نیاز برای دیدن این سیاه چاله به قدری است که برای دیدن یک پرتغال بر روی سطح کره ماه از زمین مورد نیاز است.”

به علاوه اینکه می‌بایست گازها و گرد و غبار‌های موجود بین ما و Sagittarius A* را نیز بشکافد. پروژه تلسکوپ Event Horizon Telescope که به اختصار EHT گفته می‌شود و توسط Doeleman در حال ساخت است قرار است تا از تمامی آنچه موجود داریم به همراه شبکه کردن 9 تلکسوپ رادیویی کره‌ی زمین را به یک لنز بزرگ تبدیل کند.

با همگام سازی این تلسکوپ‌ها و نشانه روی همزمان آن‌ها به سمت Sagittarius A* و ضبط کلیه سینگنال‌ها و کنار هم گذاشتن این سیگنال‌ها توسط یک ابررایانه این کار انجام خواهد شد.

پیشنهاد آرمیشا برای شما:  تلسکوپ هابل : کهکشانی که بجای نور قابل روئیت ، امواج مایکروویو از خود ساطع می کند !

دانش  - سیاه چاله ای در دوردست که ممکن است نظریه نسبیت انیشتین را رد کند!

تلسکوپ‌های نهایی مورد نیاز جهت مشاهده این سیاه چاله شامل تلسکوپ Atacama Large Millimeter Array در شیلی است که در بهار 2017 آنلاین خواهد شد. تا کنون بخشی از EHT مورد استفاده قرار گرفته که بوسیله آن به ابعاد این سیاه چاله و اولین ارزیابی‌های آن کشف شده است.

به دلیل اصلاح شکل کره زمین و تاثیراتی که بر روی عملکری همزمان این تلسکوپ‌ها میگذارد سیگنال‌ها با تأخیر نسبی برای یکدیگر ارسال خواهند شد. سختی کار تنها آنالیز اطلاعات نیست و شرایط آب و هوایی نیز تاثیرات زیادی بر فرکانس‌ها میگذارد.

در تصاویر تهیه شده توسط تلسکوپ‌های رادیویی، سیاه چاله باید به همان ابعاد و شکلی که معادلات میدانی انیشتین میگوید باشند. به گفته Doeleman:” اگر ما بتوانیم سیاه چاله را در تصویری همراه با جزئیات بدست آوریم، خواهیم توانست تئوری نسبیت عام انیشتین را مورد صحت سنجی قرار دهیم.”

دانش  - سیاه چاله ای در دوردست که ممکن است نظریه نسبیت انیشتین را رد کند!

البته تئوری نسبیت عام انیشتین بارها و بارها و به خصوص توسط اندازه گیری امواج جاذبه‌ای متشکل از ترکیب دو سیاه چاله در Advanced Laser Interfeometer Gravitational-wave Observatory مورد تأیید قرار گرفته است. به نظر شما چه اطلاعات جدیدی توسط تصویر تهیه شده بدست خواهد آمد؟!

حتی وجود سیاه چاله‌ها هنوز مورد تایید قاطع نیست! شواهد وجود آنها بسیار زیاد است اما هنوز دلایل غیر مستقیمی بر عدم وجود آنها نیز وجود دارند.

پیشنهاد آرمیشا برای شما:  نیروی تاریک گرانشی مشهور ترین تئوری انیشتین تایید شد

دانش  - سیاه چاله ای در دوردست که ممکن است نظریه نسبیت انیشتین را رد کند!

انیشتین خود برای سال‌ها وجود سیاه چاله‌ها را انکار میکرد. او بر این باور بود که چیزی در این میان از فروپاشی گرانشی ماده جلوگیری میکرد‌ام اگر حق با او بود و اگر این عامل سیاه چاله‌ها بودند پس شکل سایه آنها باید منطبق با نظریه بدون مو باشد. این نظریه میگوید که شما میتوانید سیاه چاله‌ها را با جرم و چرخششان شناسایی کنید. در صورتی که چیزی که میبینیم شکلی بی قاعده داشته باشد، ما باید به این سناریو فکر کنیم که یا چیزی که دیدیم یک سیاه چاله نیست یا انیشتین اشتباه کرده است. اما پیشنهاد دوستانه‌ی من این است که هیچگاه علیه انیشتین شرط بندی نکنید!

دیدگاه شما چیست ؟

Please enter your comment!
Please enter your name here